RİSKSOFT GİZLİLİK BEYANNAMESİ

Değerli Kullanıcılarımız,

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu gizlilik beyannamesinde Risksoft tarafından işlenen kişisel veriler, Risksoft'un bu verileri işleme şekli ve amacı açıklanmaktadır.

Risksoft, kullanıcı bazlı geliştirilmiş bir yazılımdır. Her kullanıcı için yetki seviyelerine göre geliştirilmiş yönetim panelleri sayesinde veri girişi yapabilir, yetkilendirilmiş verilere erişebilirsiniz.

Lütfen bu gizlilik beyannamesinde bulunan ve ilişkili ek bilgiler sağlayan ürüne özel ayrıntıları okuyunuz. Bu beyanname, Riksoft'un sizinle kurduğu etkileşimler ve aşağıda belirtilen Risksoft ürünlerinin yanı sıra bu beyannamede bahsedilmeyen diğer Risksoft ürünleri içinde geçerlidir.

Topladığımız Kişisel Veriler

Risksoft’un size hizmet sunabilmesi ve/veya entegre olduğumuz resmî kurumlara verilerinizin gönderilebilmesi için bazı kişisel ve özel nitelikli veriler gerekli olabilir. Risksoft’ta sadece kendinize ait kişisel verilerinizi işleyebilirsiniz, ancak görevinizin niteliği gereği 3.üncü kişilere ait verilere işleme yetkisine sahipseniz bu verileri sadece adınıza atanan kullanıcı hesapları için belirlenen verilerle sınırlı kalacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili detaylar için Aydınlatma Yükümlülüğü belgemizi inceleyiniz. Kişisel ve özel nitelikli veriler yetkileriniz dahilinde doğrudan işlenir veya entegre olduğumuz resmî kurumlar ve sistemlerden elde edilir. Topladığımız veriler, Risksoft’tan istenen başarılı sonuçlara ulaşılması amacıyla kullanılır.

Sizden kişisel verileri işlenmesini istediğimizde reddedebilirsiniz, bu durumda ürünümüzden istenen sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Benzer şekilde, KVKK gereği kişisel verilerinizi toplamamız veya sizinle bir sözleşme yapmamız gerektiğinde bize bu verileri sağlamazsanız söz konusu sözleşmeyi yapamayız ya da kullandığınız mevcut bir ürünle ilgili ürünü askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Tüm bu süreçlerin akışında sizler bilgilendirilirsiniz. Sizin ve veri sorumlunuzun bilgisi ve onayı dışında işlemler gerçekleştirilmez.

Kişisel Verileri Kullanma Şeklimiz

Risksoft olarak, topladığımız verileri size ürünlerimizin verimli ve etkin bir şekilde sunmak için kullanırız. Verileri özellikle şu amaçlarla kullanırız:

Ayrıca bu verileri mevcut işlerimizi yürütmek için de kullanırız. Performansımızı analiz etme, yasal sorumluluklarımızı yerine getirme, iş gücümüzü geliştirme ve araştırma yapmak da buna dahildir.

Bu amaçlarla farklı bağlamlardan (örneğin, farklı Risksoft ürününü kullanımınızdan) topladığımız veya üçüncü taraflardan aldığımız verileri size daha sorunsuz, tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve işle ilgili bilinçli kararlar almak için ve diğer yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla kullanırız.

Kişisel Verileri Paylaşma Nedenimiz

Kişisel veriler, sadece 6698 sayılı KVKK kapsamında tanımlanmış Veri Sorumluları ve Veri İşleyen yetkisine sahip gerçek kişi ve tüzel kişilere paylaşılır. Bunun dışında; izninizi alarak veya talep ettiğiniz ya da izin verdiğiniz herhangi bir işlemi tamamlamak veya ürünümüzün çalışmasını sağlamak için paylaşırız. Yürütmekte olduğunuz işlerinizin resmi kurumlar nezdinde geçerli olmasını sağlamak ve entegre olduğumuz resmi kurumların yayınlı güncel mevzuatların talepleri doğrultusunda kurumlara verilerinizi paylaşırız. Yasal süreçlerin başlatılması veya sonuçlanması amacıyla istenen kişisel verilerinizi sizlerin ve Risksoft'un haklarını ve mülkiyetini korumak için veri paylaşırız. Bu açıklamalar dışında kişisel ve özel nitelikli veriler, yurtiçi ve yurtdışı 3.üncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.
Kişisel verileriniz, yukarıda tanımlı şartlar dışında yetkili mahkemelerden gelecek talepler doğrultusunda paylaşılır.

Kişisel Verilerinizin İfşa Edilmesi

Risksoft’ta, yasal bağlayıcılığı olmadığı sürece kişisel verileriniz ifşa edilmez. Kişisel ve özel nitelikli verilerinize erişim yetkisi olan kullanıcılarla gizlilik sözleşmesi yapılır. Gizlilik sözleşmelerinin ihlalinden kaynaklanan sorumluklar kullanıcılara ve bağlı bulundukları veri sorumlularına aittir. Ancak, Risksoft; kötü amaçlı kullanımdan kaynaklı kişisel verilerin ifşasına ilişkin belirtiler tespit ettiğinde bu durumu size ve bağlı bulunduğunuz veri sorumlusuna bildirir. İhlalin boyutu, telafisi güç ve imkansız zarara sebebiyet verme olasılığına karşı verilere erişim kısıtlanabilir veya engellenebilir.

Kişisel Verilerinize Erişme ve Bunları Denetleme

Risksoft’taki kişisel ve özel nitelikli verilere tam erişme ve denetleme yetkisi, 6698 sayılı KVKK kapsamında tanımlanmış Veri Sorumlularındadır. Veri sorumlularının başvurusu üzerine Risksoft'aki veriler silinebilir, yok edilebilir, başka bir ortama taşınabilir ve/veya anonim hale getirilebilir. Veri sorumlularının yetki verdiği veri işleyenlerin tasarruflarından doğan olumlu ve olumsuz sonuçlardan ilgili veri sorumluları sorumludur.
Yine veri sorumluların başvurusu üzerine, veri işleyenlerin Risksoft’taki erişim yetkisi kaldırılabilir ve/veya kısıtlanabilir.
Risksof’taki verileriniz, entegre olduğumuz resmi kurumların kullanımına ve erişimine açılmış ise verileriniz bu kurumlarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde koruma altına alınır ve erişim kuralları belirlenir. Ancak bu sözleşmelerin izin verdiği ölçüde verilerinize erişim, taşıma veya silme işlemleri yapabilirsiniz.
Yukarıda açıklanan hususlar dışında Risksoft tarafından işlenen tüm kişisel veriler, hiçbir şekilde denetlenemez veya bunlara erişilemez.

Çerezler ve Benzer Uygulamalar

Tanımlama bilgileri, tanımlama bilgisini yerleştiren etki alanındaki bir web sunucusu tarafından geri çağrılabilecek verileri saklamak amacıyla cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Tercihlerinizi ve ayarlarınızı saklamak ve öğrenmek için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanırız. Böylece oturum açabilir, ilgi alanına bağlı bildiriler sunabilir, sahtekarlıkla mücadele edebilir, ürünlerimizin performansını çözümleyebilir ve diğer meşru amaçları gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, çerezlerin sağlanmasına yardımcı olmak ve kullanım ve performans verilerinin toplanması için "web işaretleri" kullanırız. Web sitelerimiz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan gelen web işaretlerini, tanımlama bilgilerini veya benzer teknolojileri içerebilir.

Çerezler, web işaretleri ve benzer teknolojiler tarafından toplanan verileri denetlemek için kullanabileceğiniz pek çok aracınız bulunmaktadır. Örneğin, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin tanımlama bilgileri kullanımını sınırlandırmak ve çerezleri temizleyerek veya engelleyerek onayınızı geri çekmek için İnternet tarayıcınızdaki denetimleri kullanabilirsiniz.

Son Kullanıcılar

Kurumsal ve Bireysel kullanıcı hesapları açtırmadan önce 6698 sayılı KVKK kapsamında işleyeceğiniz 3.üncü taraf veriler için ilgili veri sorumlusundan izin almalısınız. İzinlerin ve/veya 3.üncü taraf kişisel veri sahibinin açık rızalarının eksik, hatalı veya yanıltıcı bilgilerden dolayı açılan hesaplardan son kullanıcılar veya bağlı bulundukları kuruluşların veri sorumluları sorumludur.

Bir Risksoft ürünü kullanıyorsanız ya da Risksoft ürünlerine erişmek için bireysel veya ilişkili olduğunuz bir kuruluş tarafından verilen bir ürün hesabı veya e-posta adresinize sahip kullanıcılar,

Hesabınıza erişiminizi kaybederseniz (örneğin iş değişikliği nedeniyle) ürünlerde oturum açmak için sizin adına alınan bir hesabı kullandıysanız ürünlere ve bu ürünlerle ilişkili içeriğe erişiminizi kaybedebilirsiniz.

Risksoft ürünleri, bireysel ve kuruluşların kullanımına yöneliktir.

Gizlilikle İlgili Diğer Önemli Bilgiler

Verilerinizin güvenliği, nerede ve nasıl işlendiği, saklandığı ve gizlilikle ilgili ek bilgileri Aydınlatma Yükümlülüğü belgesini inceleyerek öğrenebilirsiniz.