RiskSoft Blog

covid-19-operasyonel-risk-yonetimi

Risksoft-İSG Covid-19 Operasyonel Risk Yönetimi

21 Mart 2020

 

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 

İşletmeler, COVID-19’tan korunmak ve alınması gereken önlemler hakkındaki çalışmaları yoğun bir şekilde başlatmış ve sürdürmektedir. 

Risksoft-İSG Covid-19 Operasyonel Risk Yönetimi

İşletmeler, farklı görevlerde ve pozisyonlarda bir çok çalışanın aynı çatı altında faaliyetlerini sürdürdüğü ortamlardan oluşmaktadır. İşletmeler, riskli olsun veya olmasın birçok operasyonel süreçler uygulanmaktadır. Operasyonel süreçlerin en önemli parçası insandır, bu çalışan olabilir veya işletme dışından bir kişi de olabilir. Operasyonel süreçlerin, işletmelerin ana hedeflerine ulaşmada önemli rolleri vardır. Bu süreçler sayesinde ürün ve hizmetler üretilir veya ilgili tarafların beklentileri karşılanır.

Operasyonel süreçler aynı zamanda hem sağlık hem de iş güvenliği açısında potansiyel risk faktörlerini de bünyelerinde barındırır.  İşletme yönetimi, bu risk faktörlerine karşı gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması için politika, strateji ve hedefler belirler ve bu hedeflerine ulaşmak için kaynak sağlarlar.

Çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarısı iyi bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Görevlendirilen ekiplerin yeterliliği, bilgi ve tecrübeleri işletme yönetiminin sağlık ve güvenlik önlemleri için sağladığı kaynakları ve sorumluluklarını en verimli bir şekilde kullanımına doğrudan etkisi vardır.

COVID-19 gibi enfeksiyon risklerinin yönetiminde en önemli kaynak zamandır. Zaman yönetiminin iyi planlanmadığı ve yönetilemediği bir enfeksiyon risk sürecinin başarıyla sonuçlanması beklenemez.

Dünya sağlık örgütü, COVID-19’u dünyada pandemi olarak ilan etmiş durumda, bu virüs salgınının yayılım hızının sonuçlara her birgün istatistiklere katlanarak yansıdığını şahit olmaktayız.

Böylesine olağanüstü salgın hastalığın yaşandığı dönemde bizde COVID-19 mücadelesinde bulunan işletmeler için özel bir operasyonel risk yönetimi geliştirdik.

Uygulamanın temasına COVID-19 Operasyonel Risk Yönetimi olarak adlandırdık.

 

COVID-19 Operasyonel Risk Yönetiminin Prensipleri ve Hedefleri

 

COVID-19 bir operasyonel risk yönetimi yazılımıdır. İşletme içerisinde COVID-19 kapsamında görevlendirilen ekibe anlık bilgi akışının sağlanması, hızlı kararlar alarak istenen sonuçlara ulaşmaktır.

 

COVID-19 Operasyonel Risk Yönetiminin Paydaşları

 

COVID-19 Paydaşlarını;

 • İSG Profesyonelleri
  • İş Güvenliği Uzmanları,
  • İşyeri Hekimleri
  • Diğer Sağlık Personelleri
 • İşletmenin Sorumlu Yöneticileri
 • Çalışanlar
 • Yetkilendirilmiş Kamu ve Otorite Temsilcileri
 • İşletme Dışından Bireyler

 

COVID-19 Operasyonel Risk Yönetim Ekibi

 

COVID-19 Risk yönetim ekibi, işletme adına bu riski süreci yönetmekle görevlendirilmiş kişilerdir. Bu kişilerin, işletmenin tüm süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmakla beraber riskin  başarılı sonuçlanması adına ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayabilecek yetkide olması önemlidir.

 

COVID-19 Operasyonel Risk Yönetim

 

Riskosft-İSG - COVID-19 Operasyonel Risk Yönetimi, 4 temel aşama üzerinde çalışmaktadır.

 

 1. Aşama – Planlama

 

İşletmenizde Covid-19 operasyonlarını yönetecek ekip üst yönetim tarafından görevlendirilir. Görevlendirilen ekiplerin yeterliliği, bilgi ve tecrübeleri işletme yönetiminin sağlık ve güvenlik önlemleri için sağladığı kaynakları ve sorumluluklarını en verimli bir şekilde kullanımına doğrudan etkisi vardır.

Görevlendirilen Covid-19 ekibi, üst yönetimin belirlediği politika, strateji ve hedefler doğrultusunda planlamalar oluşturur ve ihtiyaç duyulan kaynakları üst yönetimden talep ederek hazır hale getirmesini sağlar.

Ayrıca Covid-19 Ekip Yönetimi, planlama çıktılarında istenenleri başarıyla sonuçlandırmak için uygulama prosedürlerini, talimatları, eğitim yöntemlerini geliştirir ve bununla ilgili görevlendirmeler yapar. Bu süreçte ilgili yasal otoritelerle bilgi alışverişinde bulunur, uygulamaya otoritelerin tavsiyelerini ve talimatlarını da yansıtır.

 

 1. Aşama – Uygulama

 

Artık planların eyleme dönüştürülmesi aşamasıdır.  Bu aşamada Covid-19 Yönetim Ekibi, görevlendirmeleri yapmış, planları kimlerin yöneteceği belirlemiştir. Bu aşamanın en doğal üyeleri, İSG Profesyonelleridir. İSG profesyonelleri, hem uygulama tarafında hem de kontrol ve denetim tarafında önemli sorumluluklar üstlenir. Ancak İSG profesyonellerinin görevlendirmeleri şirketlerin yapısına ve mevzuata göre değişkenlik göstermektedir. Burada önemli olan uygulamalarla ilgili kontrol ve denetlemenin kimler tarafından nasıl gerçekleştirileceğidir. İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili detaylar Covid-19 Yönetim Ekibi tarafından netleştirilir.

Uygulamanın diğer önemli paydaşları, çalışanlar, müşteriler, tedarikçi çalışanları ve İşletme dışı bireylerdir. Bu paydaşları uygulama yöntemleri ile ilgili eğitim, bilinçlendirme ve oryantasyon faaliyetlerinin mutlaka aktarılmış olmalıdır. Risksoft-İSG Covid-19 risk yönetim sürecinin başarısızlığını, yeterli eğitim ve bilinçlendirme sürecinden geçirilmemiş çalışanlardan kaynaklandığını önemle vurgulamaktadır.

 

Çalışanlar, müşteriler, tedarikçi çalışanları ve İşletme dışı bireyler işletmenizde Covid-19 adına alınan önlemleri ve uygulama prosedürleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı ve bilgi kaynaklarına da erişebilmelidir.

 

 1. Aşama – Kontrol

 

Uygulama aşamasının kritik noktası; uygulamaların, planlama çıktılarına uygun bir şekilde gerçekleşmesidir. Bunun için denetim, gözetim ve izleme faaliyetlerinin saha içerisinde yapılması çok önemlidir. Risksoft-İSG Covid-19 ORS, bu noktada kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlamaktadır.  Özel olarak oluşturulan kontrol listeleri ile Covid-19 yönetim ekibinin belirlediği planların sahada uygulanmasıyla ilgili doğrulama ve geçerli kılma imkanları sağladığı gibi riskli süreçlerin ise risk değerlendirme ve analizi ile sorunların anlık olarak takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede, işletmenizin tüm operasyonlarındaki gelişmeleri anlık olarak izleyebileceğiniz gibi sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ederek ekibinizi yönlendirebilir, hızlı kararlar alabilirsiniz.

 

 1. Aşama – Önleme

 

Risksoft-İSG Covid-19 ORS, işletmelerinizin operasyonlarında ortaya çıkan sorunların takibi ve sonuçlandırılmasını Düzeltici Faaliyetler uygulamasıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. DFİ uygulaması sayesinde sorunlarınıza çözüm üretebilecek ekiplerinizi görevlendirebilir, ekibinizin planlama yapmanızı sağlayarak sorunların giderilmesi için gerçekleştirilen faaliyetleri denetleyebilirsiniz. Sorunlar kalıcı olarak çözüme kavuşmadan DFİ sistemi sonlandırılamıyor, bu durum Covid-19 ORS yönetim ekibine büyük kolaylıklar sağlıyor. Sorunların neden kapatılamadığı yönünde ekibin konsantre olmasını sağlayarak geçmişe dönük alınan kararların ve gerçekleştirilen uygulamalarınızı gözden geçirme imkanına sahip olabiliyorsunuz.  

Bu uygulama sayesinde, ekibinizin işletmenizde var olan sorunlara vakıf olmasını ve ilgili taraflarla doğabilecek enformasyon akışını verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

 

Özetle,

 

Covid-19 ORS ile işletmenizde olağanüstü bir durum karşısında ekibinizi eşzamanlı olarak yönetebiliyor, operasyonlarınızın verimli çalışabilmesi için mümkün olan en hızlı sürede kararlarınızı alıp uygulama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Olağanüstü durum karşısında şirketinizdeki gelişmeleri anlık olarak takip edebiliyor, ilgili taraflarla en doğru enformasyonu sağlayabiliyorsunuz.

Her şeyden önce ileriki dönemlerde yaşanabilecek benzer durumlar karşısında işletmenizin kurumsal hafızasından faydalanarak yaşadığınız tecrübelere ulaşabilir, hatalı kararlar almanızın önüne geçebilirsiniz.

 

Covid-19 ORS uygulamasını kullanmak istiyorsanız HIZLI DEMO uygulamamızla programımızı inceleyebilir işlemlerinize hemen başlayabilirsiniz.

 

Risksoft-İSG Ekibi