RiskSoft Blog

yasal güvenlikleri izlemek

İşyerinizde İSG Yasal Gereklilikleri İzleme

13 Ocak 2020

İşyerinizdeki İş Güvenliği Çalışmalarının Yasal Gereklilikleri Karşıladığını Nasıl Takip Edersiniz?

İşverenlerin en önemli sorumluluklarından birisi de işyerlerini iş güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun hale getirmek ve sürekliliğini sağlamaktır. Bu kapsamda ilk yapılan iş mevzuatın öngördüğü kriterlere uygun iş güvenliği ekiplerini görevlendirmek gelir. İş Güvenliği ekipleri; güvenlik uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinden oluşur.

Ülkemizdeki iş güvenliği mevzuatlarımız, her işyerinin tehlike sınıflarına ve çalışan sayılarına göre görevlendirecekleri iş güvenliği ekiplerinin çalıştırma usulleri ve süreleri açıkça tarif edilmiştir. Biz bu konuda çok fazla detaya girmeyeceğiz. Bu konuda işverenler, yöneticiler ve iş güvenliği ekipleri yeterli bilgiye sahip olduklarını varsayıyoruz.

İş güvenliği ekiplerini görevlendirmekle işverenlerin sorumlulukları bitmiyor, iş güvenliği ekiplerinin işyerindeki tespitleri, hazırladıkları raporlarıyla ortaya çıkan risklerin azaltılması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarda işverenler ve yöneticilerin aktif katılımları ve gerekli kaynak ihtiyaçlarının karşılanması kaçınılmazdır.

İş güvenliği ekiplerini görevlendirdiniz, ihtiyaç duyulan kaynakları sağladınız ve gerekli tedbirleri aldınız, sonuç itibariyle işverenler ve yöneticilerin görevleri tamamlanmış mı oluyor? Tabiki hayır, yapılan çalışmaların sürekliliği esastır. İşverenler ve yöneticiler, tüm görevlendirmeler ve harcanan kaynakların performansını ve kuruluşlarına sağladıkları katma değerini bilmek isterler. Bunun en etkili yolu sürekli yerinde denetimdir.

Risksoft size iş güvenliği performansınızı sürekli denetlemenize ve değerlendirmenize imkan tanıyor. Bunun için Risksoft’a erişim, sadece iş güvenliği ekipleri ile sınırlı değildir. İş güvenliği ekibinde yer almayan ancak yönetici sorumluluğuna sahip kişilerde Risksoft’a kullanıcı rolüyle erişim sağlayabilirler.

Yönetici kullanıcı rolüyle erişim sağlayan kişiler neler yapabilir?

Kuruluşunuz ve kuruluşunuza bağlı açılmış işyerleri hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz,

Kuruluşunuz altında birden çok işyeri açılmış olabilir, bu işyerlerinde kimler çalışıyor, ne tür işler yapılıyor, tehlike sınıfları, görevli iş güvenliği ekipleri, bu işyerlerinde tespit edilmiş iş güvenliği riskleri ve nice bilgilere ulaşabilirsiniz,

Kuruluşunuz ve kuruluşunuza bağlı açılmış işyerleri hakkında güncel yasal uyumluluk sonuçlarını öğrenebilirsiniz?

Kişisel Koruyucu Donanım Takibi

İşyerlerinizde iş güvenliği kapsamında uygulanması gerekli asgari yasal gereklilikler yeterli mi? sorularına anında yanıt alabilirsiniz. Risksoft, iş güvenliği ekiplerine işyerleri profilinde özel olarak entegre edilmiş yasal uyumluluk listesini güncellemeye ve raporlamaya teşvik etmektedir. Bu listeler sayesinde, her bir işyerinize ait yasal gerekliliklerin yerine getirilmesinde gelinen son durumu öğrenebilir, iş güvenliği ekiplerinin yorumlarını ve mesajlarını öğrenebilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Donanım Takibi

Aynı zamanda tüm bu raporların çıktılarını ilgili çalışma arkadaşlarınıza ve yöneticilerinize paylaşabilir, güncel durumlar hakkında bilgilendirebilirsiniz…

Risksoft Yasal Kontroller Listesinin Avantajları

İşyerlerinizde yürütülen İSG çalışmalarının güncel olması çok önemlidir. İş güvenliği ekipleri her sisteme giriş yaptıklarında bu listeyi sürekli gözden geçirme ihtiyacını hissedecekler ve anlık güncellemelerini gerçekleştireceklerdir. Bu uygulamanın başlıca avantajları ;

  1. Kuruluşunuzun tüm yöneticilerine İSG çalışmaları hakkında son durumu anında paylaşabilirsiniz,
  2. İşe yeni başlayan iş güvenliği ekiplerinin görevlerine hızlı bir şekilde adaptasyon olmalarını sağlayabilirsiniz,
  3. Yasal ve müşteri denetimlerinize kolayca hazırlanabilirsiniz,
  4. İş güvenliği planlarınızın oluşturulmasında ve hayata geçirmenize katkıda bulunur,
  5. Yasal risklerinizi sürekli güncel tutmanızdan dolayı oluşabilecek ceza ve tazminat risklerinizi en aza indirebilirsiniz,
  6. İş güvenliği ekiplerinizin verimliliğini ve performanslarını değerlendirebilirsiniz,
  7. İş güvenliği ekiplerinize ortak çalışma standardı sağlayabilir, ekiplerinizin olası tecrübe eksikliği ve yorum farklılığına dayalı olumsuzluklardan etkilenmezsiniz,
  8. İşyerinizin toplam çalışma verimliliğine katkı sağlayabilir, başarılı kararlar alabilirsiniz.
Risksoft-İSG Ekibi Bu makale için ilgilinizi çekebilecek makaleler :
RisksoftİSG Risk Analizinde İşyeri Tanımlama Yaklaşımı
RisksoftİSG Tehlikelerin Tanımlanması ve Risk Analizi Yaklaşımı