RiskSoft Blog

kvkk ve gizlilik

Risksoft’ta Kişisel ve Özel Nitelikli Veri Güvenliği

19 Haziran 2020

Kişisel verilerinize önem veriyoruz, hele ki özel nitelikli verilerinizin (örn. Sağlık verileriniz) işlenmesi, saklanması, paylaşımı ve imhası konusunda hassasiyetinizin farkındayız.
Bunun için veri güvenliği politikamız, taahhütlerimiz ve aldığımız başlıca tedbirleri sizinle paylaşmak istedik,

 • Erişim
 • Risksoft’ta kullanıcılar farklı erişim yetkilerine sahiptir. Her kullanıcının sahip olduğu kullanıcı profiline göre kişisel ve özel nitelikli verilere erişim kısıtlamaları bulunmaktadır. Örn. çalışanınızın sağlık bilgilerine sadece yetkilendirilmiş işyeri hekimi tarafından erişilebilir, onun dışında işveren dahil hiçbir kullanıcı sağlık verilerine erişimi mümkün değildir.

  Kullanıcılar, Risksoft sistemine kendi belirledikleri şifreleriyle giriş yaparlar, kullanıcıların sistem üzerindeki her türlü işlemlerinin log kayıtları sistemin arka planında tutulur.

  Erişim yetkisi olmayan hiçbir kullanıcı, kişisel ve özel nitelikli verilerinize erişemez. Ancak yetkili kullanıcıların adınıza yapacakları yasal uyumluluk ve onay süreçleriyle ilgili olarak yetkilendirilmiş kamu otoriteleriyle veri entegrasyon prosedürleri uygulanır. Örn. İş güvenliği uzmanlarınızın çalışanlarınıza vereceği eğitimlerin İş Güvenliği Genel Müdürlüğü İBYS sistemine bildirimleri ve onaylarının alınması gibi aşamaların yerine getirilmesinde bu tür kamu kuruluşlarının belirlemiş olduğu güvenlik prosedürlerine uygun olarak erişim izinleri verilir.

 • Depolama
 • Risksoft’ta her türlü verileriniz, dosyalarınız, videolarınız dünyanın en iyi ve yüksek performanslı nesne depolama hizmeti veren Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) mimarisi üzerinde işlenmekte, erişilmekte ve depolanmaktadır. Bu sayede Risksoft’un, başta güvenlik olmak üzere müşterilerimizin performans beklentilerini en iyi karşılayabilen ve şirketlere ekstra donanım maliyetleri yaratmayan çözümler arasında yer almasını sağlamaktadır.

  Risksoft’ta verileriniz ve dokümanlarınız; insan hataları, doğal afetler, sistemsel ve network hatalarından kaynaklı ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve kolay kurtarma güvencesi altındadır.

 • Güvenlik
 • Risksoft’un, ürün geliştirme, uyarlama, uygulama ve diğer tüm aşamalarda odak noktası güvenliktir. Risksoft güvenlik politikası, kişisel verilerinizin bulunduğu sunucularının mutlaka ISO / IEC 27018 bulut ortamında işlenen kişisel verilerin (PII) korunması ve güvenliğinin sağlanması standartlarına uygun olmasını zorunlu tutmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliği, ISO / IEC 27018 standardına uygun olarak düzenli olarak denetlenen ve sertifikalı sunucular üzerinden sağlanmaktadır. Bunun anlamı, sunucularda kişisel veri barındırılıyor ise bu verilerin gizliliğinin korunması adına ekstra güvenlik tedbirlerinin uygulandığını gösterir.

  Ayrıca, Amazon S3 mimarisine özgün şifreleme sistemleri sayesinde Risksoft’un güvenlik seviyesi daha da arttırılmıştır.

 • Verilerin İfşa Edilmesi
 • Risksoft’ta, yasal bağlayıcılığı olmadığı sürece kişisel bilgileriniz ifşa edilmez. Kişisel ve özel nitelikli verilerinize erişim yetkisi verilen kullanıcılarla gizlilik sözleşmesi yapılır. Gizlilik sözleşmelerinin ihlalinden kaynaklanan sorumluklar kullanıcılara aittir. Ancak, Risksoft kötü amaçlı kullanımdan kaynaklı kişisel verilerin ifşasına ilişkin belirtiler tespit ettiğinde bu durumu size ve bağlı bulunduğunuz hesap sahiplerine bildirir. İhlalin boyutu, telafisi güç ve imkansız zarara sebebiyet verme olasılığına karşı verilere erişim kısıtlanabilir veya engellenebilir. .
RisksoftİSG