RiskSoft Yardım

risk-analizinde-isyeri-tanimlama-yaklasimi

RisksoftİSG Risk Analizinde İşyeri Tanımlama Yaklaşımı

25 Mart 2020

Risksoft İSG risk değerlendirme sürecinde en önemli konu işyerinizin risk değerlendirme kapsamına giren tüm bölümlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanmasıdır.

Risksoft İSG’te çalışabilmeniz için öncelikle İş Güvenliği uygulaması yapılacak firmanızı tanımlamanız gerekmektedir. Firma bilgileri genelde tacir veya kamu statüsüne sahip olan kuruluş bilgilerinden oluşur. Firma bilgilerine örnek verecek olursak

risk-analizinde-isyeri-tanimlama-yaklasimi 1

XYZ Madencilik, İnşaat San. A.Ş.
KLM Kalite Hizmetleri Ltd. Şti.
Kelebekleri Koruma Derneği
Tarım Bakanlığı …. İli Müdürlüğü
Ali Veli – Elektrik Hizmetleri
Bizim Evler Sitesi Yöneticiliği vb.

Risksoft İSG tüm bu unvanlara sahip kuruluş ve işletmeleri yukarıdaki şekilde görülen ‘‘Firma’’ menüsünden tanımlanır ve güncellenir.

risk-analizinde-isyeri-tanimlama-yaklasimi 2

Her firmaya ait unvan bilgileri dışında Sosyal Güvenlik Kurumundan verilen İşyeri Kurum Sicil numaraları da vardır. Bu sicil numarası bir firmaya ait birden fazla işyeri sicil numarasına sahip olabilir. Bu sicil numaraları faaliyet konuları, faaliyet adresleri, geçici süreli projeler vb. nedenlerden dolayı birden fazla verilebilir. Risksoft İSG ‘çalışan bilgileri, çalışan hangi firmaya ait işyerinde çalışıyor ise bağlı bulunduğu SGK kurum sicil numarasına göre tanımlanması zorunludur. Bunun için Risksoft İSG’de ilk defa firma tanımlıyorsanız en az bir işyeri bilgisi de girilmesi zorunludur.

Risksoft İSG ‘de İşyeri ve Birim Tanımlama Şablonu aşağıdaki gibidir,

 risk-analizinde-isyeri-tanimlama-yaklasimi 3

Risksoft İSG Risk Analizinde İşyeri Birimlerini Tanımlama Yaklaşımı

Risksoft İSG ‘de Firmanızı ve işyerinizi tanımladıktan sonra artık veri girişini yapmaya başlayabilirsiniz. İşyerinizde risk analizi yapılabilmesi için işyerinizin hangi birimlerden ve alanlardan oluştuğunu tanımlanması gerekmektedir. Çünkü risk analizinin odağında iş güvenliğine bağlı tehlike kaynaklarının işyerinizdeki dağılımının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması vardır.

Tehlike kaynakları, işyerinizin hangi birimlerinde mevcut olduğunu görebilmemiz için işyeriniz kaç birime sahip olduğunu iş güvenliği ekibiniz önceden tespit etmelidir.

Aşağıdaki şema birimlerin belirlenmesine örnek olarak değerlendirebilirsiniz.

risk-analizinde-isyeri-tanimlama-yaklasimi 4

Bir tehlike kaynağı işyerinizin bir biriminde mevcut olabileceği gibi birden fazla biriminde de mevcut olabilir.

Örn. XYZ A.Ş. iş güvenliği ekipleri gürültü tehlike kaynağını Üretim Birimine ait Üretim Hattı-2 ve Depo ve Sevkiyat Biriminin Mamul Çıkışında tespit ettiklerini varsayalım, bu durumda yapılacak risk analizinde gürültü tehlikelerine bağlı belirlenen risklerin tamamı bu birimler üzerinden raporlanacaktır.

Ayrıca Risksoft İSG ‘nin en önemli özelliklerinden biri işyerinizde çalışanlarınızın hangi birimlerde çalıştığını da tanımlama özelliğinin olmasıdır. Örn. gürültü tehlikesine maruz kalan çalışanlarınızın listesini çok kolay bir şekilde listeleyebilir ve raporlayabilirsiniz.