RiskSoft Yardım

kkd-takibi

RisksoftİSG ve Kişisel Koruyucu Donanım Takibi (KKD)

15 Nisan 2020

Çalışma ortamlarında yapıları itibariyle çok çeşitli tehlike kaynakları bir arada bulunabilir. Tehlike kaynaklarından korunmanın yolu doğru tedbirlerin alınması ve uygulanmasından geçer. İş güvenliği uzmanları, işyerlerinin risk değerlendirmelerini gerçekleştirirken tehlike kaynaklarından korunmak için alınması gereken tedbirleri de belirler. Bu tedbirlerin en önemlisi çalışan sağlığına etkisi yüksek tehlike kaynaklarına karşı alınacak önlemler gelir.

Proses güvenliğinin en önemli prensiplerinden biri tehlike kaynağının yarattığı etkinin mümkün olduğunca minimize edilmesidir. Sonrasında çalışma ortamında bulunan bireylerin alması gereken önlemleri doğru ve etkin bir şekilde uygulamalarıdır. Örn. çok tozlu olan bir çalışma ortamının önceliği proses güvenliği açısından ortamın tozlu olmasına neden olan koşulların iyileştirilmesi, sonrasından bu tozlu ortamlardan bulunan bireyler için iş güvenliği uzmanlarınca önerilen koruyucu donanımların kullandırılmasıdır.

Kişisel koruyucu donanımlar, başta çalışanlar olmak üzere riskli ortamlarda bulunan bireylerin can güvenliğini tehlike kaynaklarının yarattığı etkilere karşı korunmak amacıyla kullanılır. Kişisel koruyucu donanımlar, amaçlarına göre çok çeşitli tip ve modellerde üretilir. Bu tür donanımların mutlaka uluslararası standartlara uygun olması yasal gerekliliktir.

Kişisel koruyucu donanımlar, işyerlerinde çok fazla sayıda tüketilen malzemeler arasında yer alır, dolayısıyla ihtiyaç anında teslim edilmek üzere yeterli sayıda stok edilmeleri çok önemlidir.

İşverenlerin önemli yasal sorumluluklarının başında çalışanlara zorunlu tutulan kişisel koruyucu donanımların doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığının izlenmesi gelmektedir.

Risksoft İSG , öncelikle işyeriniz için uygun görülen kişisel koruyucu donanımları tip ve modeline göre hatta resimli olarak tanımlamanıza imkan sağlar. KKD’lerinizi, tedarikçinizden işyerinizin herhangi bir biriminde çalışanına kadar takibi, Risksoft İSG'de mümkündür. Bkz. Şekil-1

Kişisel Koruyucu Donanım Takibi

Bu sayede, KKD’lerinizin işyerinde kullanım sıklığını çalışan bazında belirleyebilir, birimlere göre KKD’lerinizin stok ihtiyaç analizini yapabilirsiniz. Bu durum ayıca size KKD stok maliyet optimizasyonu yapmanıza olanak sağlayacağından KKD bazında çeşitli satınalma politikaları oluşturabilirsiniz. Örn. en çok tüketilen uygun fiyatlı KKD modelini belirlemek gibi analizler yapabilirsiniz.

Risksoft İSG , KKD dağıtımlarında çalışanlarınıza ve ilgili yöneticilerinize teslim durum bilgisini mail olarak gönderebilirsiniz, bu sayede KKD teslimatı konusunda hem çalışanınızı hem de ilgili yöneticilerinizi bilgilendirmiş olursunuz.

KKD dağıtımlarınızı, çalışan bazında yapabileceğiniz gibi birden fazla işyeri veya stok alanına sahip iseniz grup dağıtım yoluyla toplu stok dağıtımlarınızı da yönetebilirsiniz.

Risksoft İSG ,nin KKD uygulamasında bir diğer önemli kolaylığı ihtiyaç esnasında tedarikçinizden KKD temin edememe halinde muadil ürünleri başka hangi tedarikçilerinizden temin edebileceğinizi anında öğrenebilir, tedarik sürecinizin aksamasını önlemiş olursunuz.

RisksoftİSG


Bu makale için ilgilinizi çekebilecek makaleler :
RisksoftİSG Proses Güvenliği
RisksoftİSG Tehlikelerin Tanımlanması ve Risk Analizi Yaklaşımı