RiskSoft Yardım

proses-guvenligi

Proses Güvenliği ve RisksoftİSG

30 Mart 2020

Yaşamımızın büyük bir bölümünü çalışarak geçiririz, ailemizden çok iş arkadaşlarımızla diyalog kurar, makine ve ekipmanlarla sürekli temas içinde oluruz. İş ortamlarımızın tabii ki evimiz kadar konforlu olmasını bekleyemeyiz, hangi işi yaparsak yapalım her işin kendi çapında bir riski vardır. Bu risklerin etkileri bazen can güvenliğimizi tehdit edebilecek seviyede olabilir.

İş hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey korunmadır. Sağlığımızı, yaptığımız işlerin risklerinden korumak durumundayız. Peki, İşyerinde korunmayı nasıl sağlayabiliriz? Bunun yanıtı öncelikle GÜVEN’dir. Yürümeyi öğrenme sürecinde olan bir bebeğin her yere düştüğünde kendisini koruyan bir elin varlığını hissetmesidir GÜVEN! İşte bu güveni iş hayatımızda da hissetmeliyiz.

Bir işi gerçekleştirirken, önce kendimize sonra ekip arkadaşlarımıza güvenmeliyiz, kullandığımız makine ve ekipmanlara güvenmeliyiz, çalışma ortamlarına güvenmeliyiz ki korunma ihtiyacım karşılanıyor, sağlığım için endişelenmemeliyim diyebilmeliyiz.

Peki İş Ortamında Nelere Karşı Korunmalıyız?

İş ortamları, çok farklı türlerdeki işlerin bir arada yürütüldüğü karmaşık proseslerden oluşur. Prosesler belli başlı girdileri alıp sistematik iş akışı çerçevesinde üzerinde işlemler yapılarak çıktıya dönüştüren yani ürün ve/veya hizmet sağlayan yapılardır diyebiliriz. Prosesin tanımını yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.

Proses Güvenliği Nedir?

Büyüklüğü ve kapsamı ne olursa olsun tüm işletmeler yukarıdaki şekle göre prosesleri uygularlar.

Prosesler yapılarına göre bünyelerinde tehlike kaynaklarına sahiptir. Bu tehlike kaynaklarının etkisi zayıf olabileceği ölümcül seviyede etkisi olan tehlike kaynaklarına da sahip olabilir. Sonuçta proses içerisinde çalışacak çalışanlar veya prosesin çevresinde bulunan bireyleri prosesin tehlike kaynaklarından korumalıyız.

Bir prosesin tehlike kaynaklarını aşağıdaki şemada gösterebiliriz,

Proses Güvenliği

Her bir tehlike kaynağını kendi özelinde de tehlike kaynaklarını çoğaltabiliriz. Burada önemli olan proseslerin mümkün olduğunca potansiyel tüm tehlike kaynakları ve olası etkilerinin belirlenmiş olmasıdır.

Tehlikenin olası etkisi, o proseste veya çevresinde bulunan bireylerin can ve mal güvenliğinin zarar görmesidir diyebiliriz. Örn. Gürültü seviyesinin duyma yetisine zarar verecek seviyede olması gibi. Dolayısıyla yukarıda açıklandığı gibi iş ortamlarındaki potansiyel tehlike kaynaklarının yarattığı etkilere karşı bireylerin korunması oldukça önemlidir.

Proses Güvenliği Nedir?

Tehlike kaynaklarının yaratmış olduğu olumsuz etkilere karşı gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasına proses güvenliği denilebilir. Yüksek gürültülü bir ortamda bulanan bireylerin duyma yetilerinin zarar görmemesi için ortamda bulunmamaları için uyarılmaları ve kulaklık verilmesi gibi tedbirlerin alınmış ve uygulanıyor olması proses güvenliğinin sağlandığını gösterir.

İş Güvenliği ile Proses Güvenliği Arasındaki Fark Nedir?

Aslında hiçbir fark yoktur. Proses güvenliği, bir iş ortamında, iş güvenliği açısından bir standardizasyon veya ana çerçeveyi ortaya koymaktadır. Örn. bir üretim hattı kuracağınızı varsayalım, üretim hattında sağlayacağınız performans beklentilerini hesaplarken aynı zamanda en üst seviyede proses güvenliği koşullarının da tasarlamalısınız. Proses güvenliği açısından iyi tasarlanmış bir iş ortamında alınacak iş güvenliği önlemlerinin güvenilirliği hem yüksek hem de uzun süreli olacaktır. Tam tersine proses güvenliği iyi oluşturulmamış bir iş ortamında alacağınız iş güvenliği tedbirleri anlık, kısa süreli ve zayıf etkide olacaktır. Örn. havalandırma sistemi eksik veya zayıf olan bir iş ortamında oluşan yoğun toza karşı alacağınız önlemler kısa süreli ve zayıf etkide olacaktır. İş güvenliği, çalıştığınız proses koşullarına göre almanız gereken önlemler üzerine odaklıdır.

Risksoft İSG‘de Proses Güvenliği Yönetimi Nasıl Sağlanıyor?

RisksoftİSG , bireylerin bulunduğu proseslerdeki tehlike kaynaklarında ortaya çıkan olumsuz etkilere karşı alınması gereken korunma önlemlerinin planlamasını, denetimini ve raporlanması konusunda yazılım altyapısı sunmaktadır.

RisksoftİSG , öncelikle işletmenizin proses güvenliği seviyesini belirlenmesini sağlar, sonrasında iş güvenliği açısında alınacak tedbirlerin ve kontrollerin planlamasını yaparak ekibinizi yönlendirir ve karar sürecine doğrudan katkı sağlar.


RisksoftİSG


Bu makale için ilgilinizi çekebilecek makaleler :
RisksoftİSG Tehlikelerin Tanımlanması ve Risk Analizi Yaklaşımı
RisksoftİSG  Risk Analizinde İşyeri Tanımlama Yaklaşımı